proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BWP

W wyniku wyborów nowym Prezesem Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie został pan mgr inż. Krudos Henryk. Tym samym skład Zarządu przedstawia się następująco:


1. Krudos Henryk - prezes zarządu - „Niebuszewo-Bolinko”

2. Tomczak Henryk - z-ca prezesa /skarbnik- „Chrobry”

3. Cebrat Marian - „PŻM”

4. Granis Leopold - Gryfino

5. Gruszczyński Eugeniusz - „Międzyuczelniane”

6. Kubik Jan - „Drzetowo”

7. Lompert Henryk - Sławno

8. Madejska Urszula - "Drzetowo"

9. Pastuszka Maria - Im. F. Kleeberga

10. Podmokły Romuald - Gryfice

11. Szczygieł Jan - Świnoujście

12. Torbiński Grzegorz - Koszalin

13. Zwoliński Janusz - Wałcz