proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
Autor: Danuta Bodnar
Data dodania: 17.12.2019

Na określenie uczucia, jakie towarzyszy żołnierzowi tuż przed bitwą, znajduje tylko jedno słuszne słowo: strach. 

[...]
Autor: Danuta Bodnar
Data dodania: 08.02.2019
[...] To on głosem, jak głos spiżowego dzwonu, zagrzewał do walki swój oddział moździerzy na przyczółku Warecko Magnuszewskim, na Saskiej Kępie w Warszawie, na Wale Pomorskim i w Kołobrzegu. [...]
Autor: Danuta Bodnar
Data dodania: 14.12.2018
W nocy 10 października 1940 r. zostałem aresztowany przez NKWD. Zabrano mnie z domu moich rodziców w Nowo Wilejce i odwieziono do więzienia na Łukiszkach. Tam wprowadzono mnie do długiego korytarza pełnego aresztowanych tej nocy ludzi. [...]
Autor: Danuta Bodnar
Data dodania: 13.12.2018
Wstępując szczęśliwie w dziewięćdziesiąty rok życia (uznawany przez Światową Organizację Zdrowia jako początek długowieczności) – doszedłem do przekonania o potrzebie przekazania prawnukom, (a także ich następcom), chociaż części swoich wspomnień i przeżyć z okresu w znacznej mierze tragicznego dla Polski (rok 1939 i II wojna światowa), a także znamiennego i ciekawego – nie tylko dla historyków – z uwagi na ogrom zmian geograficznych, politycznych, cywilizacyjnych i społecznych – jakie dokonały się w tym czasie w naszym kraju. [...]