proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
08.10.2020
Wizyta Konsula

 7 października 2020 r. biuro Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP w Szczecinie odwiedził Pierwszy Konsul Generalnego Konsulatu Rosji w Gdańsku pan Dmitry Nesterow. Przywiózł 14 medali „75 Lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej” dla naszych kombatantów, którzy (nie zawsze z własnej woli) w Armii Czerwonej walczyli.

O przymusowym wcielaniu Polaków do Armii Czerwonej mało kto dziś pamięta. Sowieckie represje wobec obywateli polskich w latach 1939-41 kojarzymy przede wszystkim ze zbrodnią katyńską, terrorem NKWD i deportacjami na Wschód. Przymusowe wcielenie blisko 100 tysięcy mężczyzn do Armii Czerwonej ulega zapomnieniu. A los zmobilizowanych był tragiczny: ginęli w pierwszych dniach wojny, bądź też trafiali do niemieckich obozów jenieckich, gdzie skazywano ich na śmierć głodową. Nie lepsza była sytuacja tych, którzy trafili do jednostek wojskowych w głębi Związku Sowieckiego.

Ci, co przeżyli, to dzisiaj ludzie w bardzo zaawansowanym wieku, często niepełnosprawni. Nie mogliśmy więc zaprosić Ich do siedziby zarządu z racji obostrzeń związanych z epidemią. Konsula przyjęliśmy w czteroosobowej tylko obsadzie:

 
- prezes ZZW ZKRP i BWP - pan Henryk Krudos
- z-ca prezesa - pan Henryk Tomczak
- pan Jan Kubik - członek Zarządu
- pani Janina Glina – członek Komisji Rewizyjnej.

 

Cała skromna, ale bardzo miła uroczystość odbyła się z zastosowaniem wszelkich rygorów sanitarno - higienicznych.

 

Fot. Henryk Krudos