proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
12.02.2020
Wałcz. 75 rocznica przełamania Wału Pomorskiego i ustanowienia polskiej administracji na Pomorzu Zachodnim

 Tego dnia trzydziestoosobowa delegacja Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRP i BWP uczestniczyła w uroczystych obchodach 75 ROCZNICY PRZEŁAMANIA WAŁU POMORSKIEGO I USTANOWIENIA POLSKIEJ ADMINISTRACJI NA POMORZU ZACHODNIM.


Uroczystości rocznicowo-patriotyczne, na które nas zaproszono, przygotowane zostały jak zwykle przez władze miasta Wałcz, Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 i Muzeum Wału Pomorskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz miasta i województwa, kompania honorowa Wojska Polskiego, delegacje kombatanckie (w tym również weterani Misji Pokojowych ONZ i Związku inwalidów Wojennych), kapłani różnych wyznań, członkowie zakładów pracy, młodzież szkolna oraz mieszkańcy miasta.

      Nasza wizyta w Wałczu rozpoczęła się spotkaniem mieszkańców z kombatantami w Wałeckim Domu Kultury. Przy ciastkach, kawie, w miłej, ciepłej atmosferze przybyłych powitał burmistrz Wałcza - pan Maciej Żebrowski. Po jego wystąpieniu wyświetlona została archiwalna kronika filmowa ilustrująca frontowy bój o Ziemię Wałecką i Wał Pomorski a młodzież szkolna klasy mundurowej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu odczytała oryginalne teksty z listów żołnierzy pisanych z frontu do swych bliskich. W dalszej części spotkania przedstawiono obecnego na sali jedynego kombatanta - uczestnika walk o Wał Pomorski, Kołobrzeg i Berlin pana por. Józefa Kwiatkowskiego z Koła ZKRP i BWP w Sławnie. Po krótkiej z nim rozmowie głos zabrał p.o. Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego ZKRP i BWP pan Henryk Krudos, który podkreślił wagę wydarzeń sprzed 75 lat i podziękował panu burmistrzowi za zaproszenie i przygotowanie tych obchodów.

Główne uroczystości odbyły się już na Cmentarzu Wojennym. Przed obeliskiem z płonącym zniczem w otoczeniu mogił ponad sześciu tysięcy żołnierzy polskich zebrani z akompaniamentem orkiestry odśpiewali hymn państwowy, wysłuchali okolicznościowych przemówień upamiętniających wydarzenia tamtych lat. Po modlitwie ekumenicznej, odczytaniu apelu poległych i oddaniu salwy honorowej ustawił się długi szereg delegacji pragnących złożyć wieńce i wiązanki kwiatów.

             W trzeciej części gospodarze uroczystości umożliwili przybyłym zwiedzenie nieotwieranego wcześniej dla oglądających schronu pod Urzędem Miasta. W udostępnionych pomieszczeniach miejscowe grupy rekonstrukcyjne przy obecności swych członków ubranych w historyczne mundury zaprezentowały kolekcje broni i sprzętu z okresu drugo wojennego.

Na zakończenie wałeckiego spotkania - przy wspólnym obiedzie - reprezentant Zarządu Zachodniopomorskiego Kombatantów jeszcze raz podziękował panu burmistrzowi Wałcza za zaproszenie, miłe i ciepłe przyjęcie oraz serdeczną opiekę nad szczecińską delegacją.    

 

Galeria

Fotografie  z wałeckiego spotkania udostępnił nam Urząd Miasta w Wałczu