proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
13.12.2018
Uwaga, konkurs!

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS” zorganizowanego przez Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

 

Honorowy Patronat:

 

- Senator Anna Maria Anders

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

- Minister Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

 

- Gen. bryg. Stanisław Woźniak

Wiceprezydent Światowej Federacji Kombatantów

 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, zachęcenie młodzieży do udziału w nim, promocję osób zasłużonych i swojego regionu.

 

Zapraszamy

 

Organizatorzy konkursu


 

Regulamin

II edycji Ogólnopolskiego Konkursu „BOHATEROWIE SĄ WŚRÓD NAS” zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych celem aktywizacji kombatantów i weteranów walk o niepodległość (osób w wieku 60+).
 

Cele konkursu

1. Upamiętnienie bohaterów walk o niepodległość Polski.
2. Pobudzanie aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
3. Zaangażowanie osób starszych w projekty inicjowane przez osoby młode poprzez dzielenie się wiedzą historyczną.
4. Rozwijanie wolontariatu młodzieży na rzecz osamotnionych osób starszych.
5. Budzenie empatii i szacunku do osób starszych.
6. Inspirowanie młodzieży do zajęcia odpowiedzialnej i aktywnej postawy wobec osób starszych.
7. Mobilizowanie młodzieży do gromadzenia i badania źródeł historycznych oraz prezentowania historii w interesującej i twórczej formie.
Zadaniem konkursu jest przedstawienie bohatera - uczestnika ważnego wydarzenia w historii 100-letniej Niepodległości Polski. Wywiad z bohaterem, wysłuchanie opowieści, bądź napisanie o nim na podstawie rodzinnych wspomnień, znalezionych pamiętników itd.
 

Zasady przeprowadzenia konkursu

Pracę konkursową należy zapisać w jednej z wybranych form:
1. Wywiadu z uczestnikiem walk o niepodległość.
2. Relacji, opowieści o bohaterze.
3. Spisanych wspomnień.
4. Dokumentu filmowego.
5. Dopuszczalna jest również forma publikacji niewydawanych wcześniej wspomnień i relacji (np. opracowanie pisemnej relacji nieżyjącego człowieka).
6. Mile widziane jest także oprawienie tekstu odpowiednim komentarzem historycznym, jeśli wymaga tego treść prezentowanej pacy.
7. Wskazane jest również pozyskanie niepublikowanych wcześniej źródeł historycznych (listów, fotografii, dokumentów).
8. Praca może być przygotowana przez uczniów indywidualnie lub zespołowo (zespół może liczyć maksymalnie 3 osoby).
9. Prace (w formacie doc./docx. lub pdf) należy przesłać mailem na adresy:
wierpol@gmail.com, biuro@kombatantpolski.pl
10. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie zgodą na udostepnienie danych osobowych, które będą przetwarzane podczas ogłoszenia wyników na stronach organizatorów i w mediach. 
11. Najlepsze prace konkursowe opublikowane zostaną w miesięczniku „Polsce Wierni”, będącym organem prasowym ZKRPiBWP.
12. Komisja Konkursowa, w przypadku akceptacji pracy do publikacji, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w nadesłanym tekście poprawek i komentarzy, o czym niezwłocznie poinformuje autora pracy.
 

Terminarz konkursu

1. Potwierdzenie udziału w konkursie - do 31.01.2019 r.
2. Nadesłanie prac uczniów na adresy e-mail: wierpol@gmail.com, biuro@kombatantpolski.pl - do 15.04.2019 r.
3. Pierwsza strona pracy powinna zawierać tzw. metryczkę:
 - pełną nazwę szkoły z dokładnym adresem, mailem, telefonem;
 - tytuł pracy;
 - autora pracy – imię i nazwisko, klasa, telefon, e-mail, nazwisko opiekuna - nauczyciela/ nauczycielki
4. Tylko potwierdzenie mailowe jest gwarantem przyjęcia zgłoszenia, a potem pracy (z informacją o numerze konkursowym pracy).
5. Ogłoszenie wyników konkursu - do 31.05.2019 r.
6. Lipiec 2019 r. – grudzień 2019 r. – publikacja najlepszych prac konkursowych na łamach miesięcznika „Polsce Wierni”.
 

Ocena prac

Prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatorów. Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
1. Wartość merytoryczną przedstawionych prac.
2. Unikalność i wyjątkowość pozyskanych przez autora/autorów źródeł historycznych.
3. Twórczy charakter pracy.
4. Formę przekazu.
5. Przedstawienie opisywanych wydarzeń w szerszym kontekście historycznym.

Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna tj. nie podlega weryfikacji ani zaskarżeniu.
 

Nagrody

Główną nagrodą jest publikacja zwycięskich prac konkursowych w miesięczniku „Polsce Wierni”. Ponadto Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe oraz dyplomy zwycięzcom konkursu.
 

Przechowywanie prac

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zostaną zarchiwizowane przez redakcję miesięcznika „Polsce Wierni”. Redakcja zastrzega sobie prawo do wykorzystywania prac konkursowych w różnych dziedzinach swojej działalności, głównie edukacyjnej i naukowej.
Autorzy prac zachowują prawo do samodzielnej publikacji pracy z zaznaczeniem, że została ona przygotowana na konkurs.
 

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela redakcja miesięcznika „Polsce Wierni”, Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa, tel. +48 22 629 32 81, e-mail: wierpol@gmail.com, biuro@kombatantpolski.pl

 

Regulamin do pobrania