proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
10.12.2020
Urodziny, urodziny, urodziny...

Urodziny, urodziny, urodziny …


Tegoroczna jesień zaowocowała obchodami kilku jakże zacnych Jubileuszy. Urodziny świętowała jedna pani i trzech panów. Aby nieco przybliżyć Państwu Ich sylwetki prezentujemy po kilka zdań o każdym z nich.


kpt. Zofia Piec, ps. „Kwiatek” – 95. Urodziny świętowała 26 listopada 2020 r. Jest kombatantką Armii Krajowej, członkinią koła miejsko-gminnego Związku Kombatantów RP i BWP w Sławnie. Urodziła się 26 listopada 1925 roku w Skłobach. 11 kwietnia 1940 roku była świadkiem masakry 225 Polaków w Skłobach. W maju 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej do oddziału dowodzonego przez por. Stefana Wojcieszka. Służyła w oddziale do jego rozwiązania w styczniu 1945 roku. Za swoje zasługi została odznaczona m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem „Pro Patria”, Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa.


por. Władysław Bohdanowicz, ps. Maks” – świętował 100 – lecie urodzin. Urodził się 28 października 1920 r. w Kołczunach. Był żołnierzem Armii Krajowej a potem Wojska Polskiego. Walczył o Warszawę, Wał Pomorski, pomorze. Zdemobilizowany w 1946 r. zamieszkał w Wałczu i tam założył rodzinę. Jest aktywnym członkiem Koła ZKRP i BWP. Odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności 1945, Krzyżem Czynu Wojennego, Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa 1939-1945.


ppor. Albin Mackiewicz – grudniowy Stulatek - urodził się w gminie Hołubicze Nakoł 5 grudnia 1920r. Wcielony przymusowo do armii sowieckiej walczył w brygadzie Suworowa, Dubowa i Aleksiejewa w latach 1941-1944.Po ukończeniu wojny otrzymał wizę graniczną na stały pobyt w Polsce. Od 1 maja 1946 staje się mieszkańcem Szczecina. Jest członkiem koła ZKRP i BWP Niebuszewo – Bolinko w Szczecinie. Odznaczony medalami resortowymi i kombatanckimi.


Por. Tadeusz Kiełbowski urodził się 26 października 1925 r. w Będzinie na Śląsku, ale dzieciństwo i młodość spędził na Wileńszczyźnie. W 1941 r. w trakcie zesłania na północ Litwy wstąpił do HPW - Harcerzy Polski Walczącej i to początek Jego drogi do wolności. W 1944 r. podczas łapanki  schwytano go i skierowano do kopania umocnień, a po wkroczeniu Sowietów, wcielono go (wziąwszy za Litwina) do Armii Czerwonej. Udokumentował jednak swoje pochodzenie i znalazł się w Wojsku Polskim. Z 37. Pułkiem Artylerii Lekkiej 8. DP pokonał jej cały szlak bojowy. Po wojnie ukończył studia i osiadł w Szczecinie. Przez wiele lat pełnił nieprzerwanie funkcję Prezesa Koła ZKRP i BWP Niebuszewo – Bolinko a teraz jest jego Prezesem Honorowym. Za swoją prace zawodową i społeczną pan Tadeusz Kiełbowski został uhonorowany wieloma odznaczeniami resortowymi, państwowymi i związkowymi.

 

Wszystkim Jubilatom życzymy przede wszystkim dobrego zdrowia, abyśmy mogli cieszyć się Ich obecnością wśród nas jak najdłużej. Bądźcie więc zdrowi, Szanowni Jubilaci !!!