proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
03.02.2023
Uroczystości w Karlinie

Podczas spotkania obecni byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, służby mundurowe, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP reprezentował jego prezes - Pan Henryk Krudos oraz panowie Grzegorz Torbiński i Jerzy Pilip – prezesi kół w Koszalinie i Białogardzie.  Uroczystości mające na celu uczczenie pamięci „Kaliny” rozpoczęły się o godzinie 10:30. Pierwszy ich akcent to odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku przy ul. Koszalińskiej 37, gdzie kiedyś mieszkał Wacław Nestorowicz i złożenie tam kwiatów. Następnie przemaszerowano w okolice cmentarza, gdzie zaprezentowano tablicę poglądową z życiorysem Wacława Nestorowicza. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów na nowo posadowionym nagrobku ppłk. Wacława Nestorowicza.