proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
20.09.2019
Uroczystości w Barlinku

20 września 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Barlinku przy ul. Leśnej, odbyła się coroczna uroczystość patriotyczna, poświęcona bohaterom walczącym o to, abyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce.

Tuż po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, zgromadzeni na placu przed szkołą, odśpiewali Hymn Polski, po którym oficjalnie przywitano gości. Spotkanie, swą obecnością uświetnili m.in. Starosta Powiatu Myśliborskiego - Andrzej Potyra, Burmistrz Barlinka - Dariusz Zieliński, Urszula Madejska i Henryk Tomczak  - prezes i z-ca prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i BWP, Ferdynand Łukasik - wiceprezes Zarządu Głównego Związku Dzieci Wojny oraz  Krzysztof Tombak - krewny Leona Tombaka, żołnierza II Rzeczypospolitej, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.

Podczas akademii zaproszono do obejrzenia montażu słowno – muzycznego w wykonaniu uczniów szkoły. Przedstawienie przygotowały Monika Goryńska oraz Agnieszka Miśko. Tuż po tej części, pod tablicą pamiątkową oraz kamieniem poświęconym pamięci Leona Tombaka, przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów.  W trakcie uroczystości głos zabrała prezes ZZW ZKRP i BWP w SzczeciniepaniUrszula Madejska, która na ręce pochodzącego z Lipian zasłużonego kombatanta i byłego prezesa koła ZKRP i BWP w Lipianach - Eugeniusza Mazura, złożyła Akt Nadania tytułu Honorowego Prezesa Koła ZKPR i BWP w Barlinku.

Warto wiedzieć, że pan Eugeniusz Mazur jest również Honorowym Obywatelem Lipian zasłużonym szczególnie na polu upamiętniania miejsc pamięci narodowej.

 

 Galeria