proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
11.03.2023
Spotkanie w Stowarzyszeniu Weteranów Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych Ziemi Zachodniopomorskiej

Dziękując za zaproszenie, wręczył na ręce Prezesa Stowarzyszenia – Henryka Wojtynka dyplom z podziękowaniem za dotychczasową współpracę.

Podczas tego samego zebrania Prezes ZZW ZKRP i BWP – Henryk Krudos wręczył Wiceprezesowi ZZW ZKRP i BWP panu Henrykowi Tomczakowi nadane Mu przez Wielkopolski Zarząd Wojewódzki ZKRP i BWP w Poznaniu wysokie odznaczenie – Kombatancki Krzyż Pamięci. Wręczając je podkreślił, że odznaczenie to jest wyrazem uznania za krzewienie pamięci historycznej i upamiętnianie walk o niepodległość Polski, w tym Powstania Wielkopolskiego, w którym brał udział dziadek pana Henryka Tomczaka.

Panu Henrykowi serdecznie gratulujemy odznaczenia i dziękujemy za pełną poświęcenia pracę dla ZZW ZKRP i BWP