proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
02.12.2022
Ostatnie pożegnanie ppłk Danuty Szyksznian-Ossowskiej

Danuta Szyksznian-Ossowska urodziła się 7 czerwca 1925 r. w Krakowie. Dzieciństwo i wczesną młodość spędziła w Wilnie. W wieku 14 lat została łączniczką Związku Walki Zbrojnej, zajmowała się przerzutem prasy na punkty kolporterskie, a także przerzutem broni.

Podczas rozbrajania oddziałów AK przez NKWD uniknęła zatrzymania i dostała powołanie do dalszej służby w komendzie okręgu AK w oddziale dywersyjnym dowodzonym przez rtm. Zygmunta Augustowskiego ps. "Hubert". W Wigilię Bożego Narodzenia 1944 r. została aresztowana przez NKWD i po brutalnych przesłuchaniach skazana zaocznie na dziesięć lat łagrów.

Ciężka praca i brutalne śledztwo spowodowały, że jej stan zdrowia bardzo się pogorszył i w stanie krytycznym została zwolniona z łagru we wrześniu 1945 r. Wówczas z ojcem i rodzeństwem zamieszkała w Drawnie w dawnym województwie szczecińskim. Później wraz z mężem przeniosła się do Darłowa i rozpoczęła pracę w średniej szkole zawodowej. Jej przeszłość związana z działalnością w AK i pobytem w łagrze była powodem szykan i zwolnienia ze szkoły oraz pozbawienia prawa do nauczania.

Pogrzeb wileńskiej łączniczki AK ppłk Danuty Szyksznian-Ossowskiej, ps. Sarenka, odbędzie się 9 grudnia, o czym poinformowała rodzina zmarłej. Spocznie ona w kwaterze kombatanckiej Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

Ppłk Danuta Szyksznian-Ossowska, ps. Sarenka, zmarła 1 grudnia br. w wieku 97 lat.

 


Fot. PAP /Marcin Bielecki