proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
12.07.2021
Ostatnie pożegnanie mjr. Zbigniewa Stączka

14 czerwca 2021 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie odbędzie się uroczystość pogrzebowa kombatanta z Wielkiej Brytanii, działacza polonijnego - Pana Zbigniewa Stączka. Pogrzeb poprzedziła Msza Św. w kościele garnizonowym odprawiona w asyście Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych ZKRPiBWP oraz Związku Sybiraków.

W pożegnaniu Pana majora Zbigniewa Stączka uczestniczył Wojewoda Zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki, Szef WKU - mjr Zbigniew Samsel, Prezes Związku Sybiraków - Pani Zofia Wojewnik a z ramienia Rady Kombatantów - Pan Henryk Krudos, który jednocześnie   jako Prezes Zarządu Wojewódzkiego reprezentował Związek Kombatantów.

 

Pan Zbigniew Stączek jako młody podchorąży brał udział w Kampanii Wrześniowej w 1939 roku, następnie przez władze sowieckie zesłany został na Syberię. Po podpisaniu porozumienia z ZSRR wstąpił do formującego się Wojska Polskiego – Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Jako żołnierz gen Andersa 2 Korpusu Polskiego w stopniu podporucznika przeszedł cały szlak bojowy w tym Monte Cassino, Anconę i Bolonię.

Po wojnie pozostał na emigracji mieszkając w Londynie, gdzie przez całe swoje życie był zaangażowanym działaczem polonijnym utrzymując bliskie kontakty z Polską, aktywnie działając w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów w Londynie.

Dzięki kontaktom z poznanymi w Szczecinie przyjaciółmi kilkukrotnie odwiedzał Szczecin, który bardzo polubił. Ponieważ nie posiadał na emigracji żadnej rodziny, jego wolą stało się, aby kres swojego życia spędzić w Polsce, w Szczecinie.

Zbigniew Stączek, dożywszy 101 lat, odszedł w tym roku jako major Wojska Polskiego odznaczony wieloma (zarówno polskimi jak i brytyjskimi) odznaczeniami państwowymi i wojennymi.  

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych wykazał duże zaangażowanie i dołożył wszelkich starań celem uhonorowania zmarłego kombatanta wydając również decyzję na pochówek w Alei Zasłużonych na Kombatanckiej Kwaterze Cmentarza Centralnego w Szczecinie.

                                                                                                                      Cześć Jego Pamięci.