proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
19.07.2018
Odsłonięcie pomnika na Kwaterze Kombatanckiej Cmentarza Centralnego

Dzięki staraniom Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów w Szczecinie w osobach ówczesnej pani prezes Janiny Koptas i płk-a Leona Bodnara i przy wsparciu Przewodniczącego Rady Kombatantów przy prezydencie miasta pana Mariana Cebrata a także  dzięki życzliwości Prezydenta Miasta - Piotra Krzystka w dniu 19 lipca 2018 r. uroczyście odsłonięto nowy pomnik na Kwaterze Kombatanckiej II. Wykonawcą był pan Czesław Rosiak - kamieniarz ze Szczecina. 
W uroczystości brali udział przedstawiciele ZUK w osobach kierownika Wydziału Usług Cmentarnych - pani Marii Michalak oraz zastępcy dyrektora ZUK - pana Władysława Sikorskiego a także  pani Magdalena Błaszczyk - dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Szczecin. Wśród gości nie zabrakło również kombatantów, członków ich rodzin oraz sympatyków związku. Zebrani, po wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych i wręczeniu podziękowań zaangażowanym w projekt osobom, odśpiewali hymn narodowy i złożyli pod pomnikiem kwiaty .

 

Więcej zdjęć w galerii