proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
16.12.2020
Najserdeczniejsze życzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodz
ącego Nowego 2021 Roku
Zachodniopomorski Zarz
ąd Wojewódzki
ZKRP i BWP w Szczecinie
sk
łada wszystkim Kombatantom,
Cz
łonkom Podopiecznym oraz Członkom Wspierającym
najserdeczniejsze
życzenia.
Niechaj w te
Święta i przez cały Nowy Rok
nie opuszcza Was dobre zdrowie i rado
ść
a otoczenie bliskich oraz niepowtarzalna atmosfera
tych
Świąt umacnia w Was wiarę i miłość
w tych jakże trudnych czasach epidemii,
niech nape
łnia Was nadzieją
na rych
łe z nią zwycięstwo
a tym samym powrót do normalności.
Obyśmy mogli jak najszybciej spotkać się,
pogawędzić, powspominać ….

 

 

                                      

 

 

SZCZECIN 2020/2021