proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
10.12.2020
Gratulujemy odznaczonym

Ze względu na obowiązujący w kraju stan epidemii i związane
z tym obostrzenia sanitarne, odznaczenia związkowe, które zakupiliśmy za środki z dotacji od Urzędu Miasta, zmuszeni byliśmy wysłać pocztą. Ta droga wydała się nam najbezpieczniejsza dla naszych Kombatantów i propagatorów idei związkowej, którym odznaczenia przyznano. Przesyłkę taką otrzyma 13 osób, bo z liczby ogółem 16-tu odznaczonych trzy osoby pochodzą ze Szczecina i medale odebrały w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego (z zachowaniem wszelkich rygorów oczywiście). Byli to:

Pani Maria Pastuszka- prezes koła im. Kleberga

Pan Eugeniusz Gruszczyński- były z-ca prezesa w kole Międzyuczelnianym

Pan Romuald Hajdukiewicz – członek zarządu koła Niebuszewo-Bolinko

Jan Kubik – prezes koła Drzetowo i członek ZZW ZKRP i BWP

 

Każda z uhonorowanych osób otrzymała – oprócz samego medalu – także stosowny List Gratulacyjny.

Serdecznie wszystkim odznaczonym gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, abyśmy mogli jak najszybciej gratulacje złożyć osobiście.

 

List gratulacyjny