proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
20.06.2022
Doceniamy naszych przyjaciół

III. Sesja Rady Miejskiej w Dębnie odbyła się w sali posiedzeń w Urzędu Miejskiego w Dębnie dnia 31.03.2022 r.. Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej – pan Marcin Krzysiak. Podczas spotkania przedstawiciele Zarządu Koła ZKRP i BWP w Dębnie – Pani Prezes Maria Mazur, Pan Adam Kaczmarczyk i Pan Władysław Sokalski wręczyli Burmistrzowi Dębna - Panu Grzegorzowi Kulbickiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dębna - Panu Marcinowi Krzysiakowi odznaczenia „Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”. 

 

                                Z poważaniem Sokalski Władysław Dębno.