proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
26.07.2019
Białoruskie Odznaczenia dla naszych kombatantów

25 lipca 2019 r. przyjmowaliśmy niezwykłego gościa. Przybył do nas Konsul Białorusi, aby wręczyć odznaczenia dwóm naszym kombatantom; panu Mieczysławowi Żukowskiemu z koła im. F. Kleeberga i panu Alfredowi Mackiewiczowi z koła Niebuszewo – Bolinko.

O godzinie 16.30 zjawił się w naszej siedzibie pan Konsul oraz płk Żukowski, który wprawdzie nie po raz pierwszy miał dostąpić tego zaszczytu, ale i tak bardzo to spotkanie przeżywał. Pan Mieczysław ma świetną pamięć i z detalami opowiedział nam całą swoją drogę wojenną i powojenną. Przy kawie toczyła się więc niezwykle ciekawa i barwna rozmowa. Pan Konsul słuchał bardzo uważnie, ale i sam równie chętnie włączał się do tej opowieści. Półtorej godziny zleciało nie wiadomo kiedy i musieliśmy się z panem Żukowskim pożegnać. Życząc mu dużo zdrowia, umawialiśmy się na kolejne spotkanie.

Czas nas trochę gonił, bo w planie była kolejna wizyta. W swoim mieszkaniu na Niebuszewie czekał już na nas pan Alfred Mackiewicz wraz ze swoją rodziną.
99-letni kombatant - podobnie jak poprzednik - ogromnie to spotkanie przeżywał. Niezwykle cieszył go fakt, że się o jego zasługach pamięta i że taki ważny gość zechciał go odwiedzić osobiście. Miał również okazję poznać członków Zarządu Wojewódzkiego w osobach pani prezes Urszuli Madejskiej i jej zastępcy – pana Henryka Tomczaka. Przez cały czas spotkania uśmiech nie znikał z twarzy seniora – kombatanta. Był radosny i wyraźnie podekscytowany. Wspomnieniom nie było końca. Było już po 19-ej, kiedy opuszczaliśmy gościnne progi domu pana Mackiewicza. Pan Konsul jechał jeszcze do Stargardu, bo tam czekał na niego kolejny kombatant i kolejna porcja frontowych i nie tylko frontowych opowieści.

Nas – przedstawicieli Zarządu – bardzo cieszą takie spotkania i ogromnie lubimy w nich uczestniczyć. Radość i duma promieniejąca z twarzy honorowanych w ten sposób kombatantów są wielką satysfakcją, ale też niekłamanym, pozytywnym wzruszeniem.


Obu panom serdecznie gratulujemy!

 

Galeria