proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
17.09.2020
81. rocznica sowieckiej napaści na Polskę

 

17 września 1939 r., łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując w ten sposób ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. 

Po dokonaniu przez ZSRR tej napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków – oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Zmuszano ich do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Masowe wywózki na Syberię objęły około 1 mln 350 tys. Polaków; około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Twerze.

Na Cmentarzu Centralnym odbyły się dzisiaj uroczystości, zorganizowane przez Oddział Związku Sybiraków w Szczecinie. Oprócz przedstawicieli Urzędu Miasta oraz Urzędu Wojewódzkiego a także wielu instytucji szczecińskich pod pomnikiem Sybiraków byli obecni również nasi przedstawiciele, m.in. pani kpt. Stanisława Czekajło i pan Henryk Krudos – prezes ZZW ZKRP i BWP w Szczecinie.