proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
11.12.2018
79. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Tuż po wakacyjnej przerwie (którą spędziliśmy niezwykle pracowicie) z zapasem nowych sił przystąpiliśmy do pracy na rzecz naszych Kombatantów i Podopiecznych. W dużym skrócie przedstawiamy najważniejsze wydarzenia i uroczystości, w których uczestniczyliśmy od 1 września 2018 r.


1. własnie tego dnia pani Prezes ZZW ZKRP i BWP – Urszula Madejska oraz z-ca Pan Henryk Tomczak uczestniczyli w uroczystościach rocznicowych wybuchu II wojny światowej połączonych z wręczeniem medali szczególnie zasłużonym dla Związku działaczom samorządowym w Kamieniu Pomorskim.


2. W tym samym dniu pani Danuta Bodnar – sekretarz ZZW ZKRP i BWP wzięła udział w uroczystym śniadaniu wydanym przez Prezydenta Szczecina Piotra Krzystka dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. Po spotkaniu w magistracie wszyscy udali się na Cmentarz Centralny celem uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zebrała się tam liczna grupa szczecinian i oczywiście kombatantów z kpt Stanisławą Czekajło na czele.


 

3.Przed dniem Zmarłych na Kwaterze Kombatanckiej II stanęła kamienna tablica informacyjna oznaczająca Aleję Zasłużonych Kombatantów. Pomnik i wspomniana tablica zostały na tę okoliczność udekorowane. Zapalono także znicze pamięci pod pomnikiem kombatantów.


 

4.Przedstawiciele Zarządu brali również udział w obchodach Narodowego święta Niepodległości i odbywało się to w czterech nurtach:

- Spotkania Pokoleń na Zamku Książąt Pomorskich – organizowane przez marszałka Olgierda Geblewicza połączone z wręczeniem Gryfów Zachodniopomorskich naszym zasłużonym członkom.

- udział w uroczystościach i składanie kwiatów na placu Szarych Szeregów w dniu 11 listopada.

- Udział w akcji: 100 flag na 100-lecie odzyskania niepodległości. Przygotowana według naszego projektu flaga zawisła jako jedna ze 100 na Placu Solidarności.

 

- Kombatanci wzięli również udział w spektaklu przygotowanym przez Teatr Polski pod tytułem „Z piekła do piekła” opartym na twórczości Jacka Kaczmarskiego. Bilety ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

5. W szczecińskiej „Różance” odbył się Dzień Weterana. Przy muzyce i poczęstunku bawili się kombatanci, członkowie podopieczni i członkowie innych organizacji pozarządowych z naszego miasta. 


 

6. Wręczono medal „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP” pani Agnieszce Filipowskiej – nauczycielce z Gimnazjum Nr 21 w podzięce za sprawowanie opieki nad Kwaterą Kombatancką CC. Medal wręczono w trakcie obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Przy tej okazji odbyło się również spotkanie z młodzieżą tej szkoły.


 

7. Przedstawiciele Prezydium Zarządu wzięli udział w obchodach Dnia Chorych na Alzheimera przygotowanych przez Dom Kombatanta na ul. Kruczej w Szczecinie.


 

 

8. Pani Prezes - Urszula Madejska gościła na uroczystości 55-tej rocznicy powstania WSzW oraz w Wojskowym Klubie Krwiodawców jako gość honorowy.


 

9. Była także smutna okoliczność pożegnania na Cmentarzu Centralnym pana Kimszala – Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych.


 

10. Do obchodów Narodowego Święta Niepodległości włączyły się również przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego „Uśmiech”. Na Ich zaproszenie delegacja Zarządu Wojewódzkiego z panią prezes Urszulą Madejską na czele uczestniczyła
w wieczornicy przygotowanej przez dzieci z grupy „Biedronki” pod troskliwym okiem pani Sylwii Lewkowicz – nauczycielki przedszkola. Z właściwym sobie zaangażowaniem dzieci przedstawiły montaż słowno-muzyczny: "Kto Ty jesteś?" Widowisko ogromnie podobało się widzom. Były gorące oklaski i łzy wzruszenia.

 

 

11. 15 listopada 2018 po raz drugi w nowym składzie zebrał się Zarząd Wojewódzki. Cieszy 100%-owa frekwencja i rzeczowość dyskusji. Omówiliśmy najważniejsze sprawy, poinformowaliśmy o naszych osiągnięciach i zaplanowaliśmy prace na kolejny kwartał. Następne spotkanie w marcu 2019 przed obradami Plenum kwietniowego.


12.Teraz czeka nas gorący okres sprawozdawczy. Pomóżcie nam. Przyślijcie terminowo starannie wypełnione druki, abyśmy mogli w miarę szybko przygotować sprawozdania zbiorcze, na które niecierpliwie czeka Zarząd Główny w Warszawie. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy za „już” i prosimy o „jeszcze” Piszcie do nas, przysyłajcie zdjęcia, filmiki, dzielcie się radościami i smutkami. Razem weselej i łatwiej!