proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
28.02.2023
78. rocznica Przełamania Wału Pomorskiego

W obecności władz Wałcza, służb mundurowych, przedstawicieli zakładów pracy, uczniów oraz nauczycieli wałeckich szkół a także grup rekonstrukcyjnych, mieszkańców miasta i oczywiście kombatantów odmówiono modlitwę ekumeniczną w intencji spoczywających tu żołnierzy.

Były również okolicznościowe przemówienia i salut armatni a na zakończenie  uroczystości delegacje wspomnianych wyżej instytucji  składały kwiaty pod obeliskiem w centralnym punkcie cmentarza.

Uroczystości zorganizowane zostały przez Muzeum Ziemi Wałeckiej oraz Wałeckie Centrum Kultury.