proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
14.06.2019
14 czerwca 2019r
Coroczne święto 12. Dywizji Zmechanizowanej przypada na dzień 28 czerwca, ale w związku z licznymi ćwiczeniami i szkoleniami już w piątek, 14 czerwca br., w Szczecinie miały miejsce uroczystości związane z obchodami święta 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej, połączone z oficjalną ceremonią wręczenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Podczas oficjalnej uroczystości, która o godzinie 10.00 rozpoczęła się w koszarach 12. Brygady Zmechanizowanej, odczytano decyzje i rozkazy o wyróżnieniach, a następnie w obecności wicewojewody zachodniopomorskiego - Pana Marka Subocza, pierwszego Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - Pana generała broni Michała Sikory oraz Inspektora Wojsk Lądowych - Pana generała brygady Wojciecha Grabowskiego wręczono żołnierzom odznaczenia resortowe i pamiątkowe odznaki dywizyjne. Ceremonia wręczenia przez generała Sikorę proporca rozpoznawczego Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej dla generała Jabłońskiego była niecodziennym wydarzeniem podczas całej uroczystości.