proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies
WYDARZENIA
16.02.2023
Żegnamy naszego Przyjaciela - Eugeniusza Gruszczyńskiego

Eugeniusz Gruszczyński był niezwykle skromnym człowiekiem. Nie lubił opowiadać o sobie ani o swoim życiu, choć było ono tak niezwykle, że nakręcono na jego podstawie film. To historia Eugeniusza - dziecka Oświęcimia - nr obozowy 149850. Odebrany matce przez Niemców w obozie, po wyzwoleniu Oświęcimia wraz z innymi uratowanymi dziećmi umieszczony w domu wychowawczym na Dolnym Śląsku. Tam specjalną troską otoczyła chłopca wychowawczyni - Helena Gruszczyńska. Dała mu swoje nazwisko. Po latach Eugeniusz Gruszczyński, już jako student Politechniki Szczecińskiej, dowiedział się, że poszukuje go matka, która mieszka w Mińsku (ZSRR). W filmie zarejestrowano rozmowę telefoniczną (Mińsk-Szczecin) Eugeniusza z matką, która na podstawie znaków szczególnych starała się ustalić, czy jest to poszukiwany przez nią syn, oraz relację ze spotkania matki z synem
w 1965 r. w Mińsku. 

Śp. Eugeniusz Gruszczyński od wielu lat ściśle współpracował z Zachodniopomorskim Zarządem Związku Kombatantów RP i BWP, pełniąc funkcję z-cy Prezesa ZZW ZKRP i BWP w Szczecinie d/s finansowych, równocześnie piastując funkcję Prezesa Koła Międzyuczelnianego. Pracował również w Radzie Kombatantów przy Wojewodzie Zachodniopomorskim.

Dał się poznać jako niezwykle skromny, pracowity, pogodny i uczynny człowiek. Za swoją pracę wielokrotnie nagradzany przez Zarząd Główny ZKRP i BWP w Warszawie i przez władze Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie. Odszedł z pracy dopiero, kiedy złamała Go choroba. Dziś żegnamy się z Nim na zawsze. Będzie go nam ogromnie brakowało.

                                                                                                                           Spoczywaj w pokoju, Eugeniuszu.