proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU KOMBATANTÓW RP i BWP

W wyniku wyborów przeprowadzonych podczas VII Zjazdu Zachodniopomorskiego Zarządu wojewódzkiego ZKRP i BWP, który odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r. ukonstytuował się nowy zarząd. Oto jego skład osobowy:


Madejska Urszula - prezes zarządu - „Drzetowo”

Henryk Krudos - pierwszy zastępca prezesa - "Niebuszewo"

Tomczak Henryk - z-ca prezesa - „Chrobry”

Cebrat Marian - „PŻM”

Granis Leopold - Gryfino

Gruszczyński Eugeniusz - „Międzyuczelniane”

Kubik Jan - „Drzetowo”

Kukuła Bolesław - Kołobrzeg

Lompert Henryk - Sławno

Pastuszka Maria - Im. F. Kleeberga

Podmokły Romuald - Gryfice

Szczygieł Jan - Świnoujście

Torbiński Grzegorz - Koszalin

Zwoliński Janusz - Wałcz