proti - to be online
Strona korzysta z plików cookies

Zgodnie ze Statutem tytuł ten przyznawany jest za szczególne zasługi wieloletnim prezesom kół, którzy z racji wieku, choroby lub innych powodów nie mogą dłużej pełnić tej funkcji. Tytuł Honorowego Prezesa Zarządu przyznaje Zarząd Główny ZKRP i BWP w Warszawie, zaś tytuł Honorowego Prezesa Koła – Zarząd Wojewódzki.


Na terenie działania Zarządu Wojewódzkiego w Szczecinie tytuł Honorowego Prezesa Zarządu przyznano nieżyjącemu już płk-owi Leonowi Bodnarowi.

Tytuły Honorowych Prezesów kół posiadają:


Pan Bolesław Cieślik z Kamienia Pomorskiego

Pan Zygmunt Jermoszewicz z Gryfic

Pan January Wysocki ze Sławna

Pan Maksymilian Zajfert  z Kołobrzegu

Pan Lech Karpowicz  z Chojny

Pan Ludomir Bocian  ze Szczecina – koło „Chrobry”

Pan Tadeusz Kiełbowski ze Szczecina - koło "Niebuszewo-Bolinko"

Pan Eugeniusz Mazur z Lipian - koło w Barlinku